Resmi Gazete’de bugün (16.11.2022)

featured
Share

Share This Post

or copy the link

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI
YÖNETMELİKLER
–– Besin Denetim Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği
–– Türkiye Sıhhat Enstitüleri Başkanlığı Teşkilat ve Misyonları Hakkında Yönetmelik
–– Türkiye Sıhhat Siyasetleri Enstitüsünün Yapılanması ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Hususunun (aa) Bendi Kapsamında İthalat Yoluyla Yapacağı Ziraî Eser Alımları ile Buna Ait Hizmet Alımları İhalelerinde Uygulanacak Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımı İhalelerinde Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
UNSUR KARARLARI
–– Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Kıymetlendirilmesi Asıllarına Ait Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı
–– Hâkim ve Savcıların Derece Yükselmesi Temellerine Ait Prensip Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Unsur Kararı
YARGI KISMI
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/10/2022 Tarihli ve 2018/5104 Müracaat Numaralı Kararı
YARGITAY KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
İLÂN KISMI
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Pahaları

Leave a Reply

%d bloggers like this: