Nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine sıkı önlemler geldi

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi şahısların finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildiriminde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal misyon tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile memleketler arası kuruluşların idare şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.

Bildiriye nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.

Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlantılarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece bahis malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.

Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş ilgisinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.

Finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş alakası tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.

Yükümlülüklere uyulmaması durumunda kabahat gelirleri mevzuatı uygulanacak

Bildirime nazaran, bir çıkar yahut hedef birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.

Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.

Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.

Leave a Reply

%d bloggers like this: