Kritik Cemevi düzenlemesi Meclis’ten geçti

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Cemevlerine imar planlarında yer ayrılması ve yeraltında madende ömrünü yitiren işçilerin yakınlarına maaş bağlanmasını içeren düzenlemelerin de yer aldığı 25 unsurluk “torba kanun” TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün; AKP’nin 25 unsurluk Vergi Yol Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifin 21’inci unsuruyla başlayan görüşmeler kalan 5 unsurun de görüşülmesiyle kabul edildi. Açık oylamaya katılan 415 milletvekilinden 242’si kabul oyu verirken 173 milletvekili de “torba kanuna” ret oyu verdi

CEMEVLERİNE YER AYRILMASI İÇİN KAYMAKAM YAHUT VALİDEN MÜSAADE ALINACAK

Kabul edilen “torba kanun” ile belediyelerin, imar planlarını yaparken bölgenin koşulları ve muhtaçlıklarını göz önüne alarak Cemevlerine yer ayrılması ve cemevi yapılabilmesi için de kaymakam yahut validen müsaade alınması gerekecek.

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve ilçe belediyelerinin cemevlerinin üretim, bakım ve tamirini yapmasının ve materyal dayanağı sağlamasının önü açılıyor. Vilayet özel yönetimlerinin; vilayet sonları içinde mabetler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihi doku ve kent tarihi bakımından kıymet taşıyan yerler ile cemevlerinin imal, bakım ve tamirini yapabilmesi düzenleniyor. Kanunla, belediye ve bağlı kuruluşlar tarafından verilen indirimli yahut fiyatsız içme ve kullanma suyu imkanının, cemevlerine de tanınmasına ait düzenleme yer alıyor.

MADENDE ÖLEN MADENCİNİN YAKININA MAAŞ

Kanuna Amasra’da 14 Ekim’de yaşanan maden faciasının akabinde eklenen hususlar ile; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait kurallar aranmadan geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

Maden kazasında hayatını kaybeden maden emekçilerinin yakınlarına yönelik dayanak paketi de düzenlemeye eklenen unsurlar ortasında. Buna nazaran; kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sıhhat sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ait her türlü borçları terkin edilecek ve vefat tarihinde sigortalıya ait kurallar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ’NDEKİ ŞİRKETLERE CUMHURBAŞKANI KARARIYLA VERGİ KOLAYLIĞI TANINACAK

Kabul edilen kanunla; İstanbul Finans Merkezi’nde faaliyette bulunan şirketlerin, yurt dışından satın aldıkları malları Türkiye’ye getirmeden yurt dışında satmalarından (transit ticaret) ya da yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmekten sağladıkları çıkarın yüzde 50’sinden kurumlar vergisi alınmayacak.

Şirketlerin bu indirimden yararlanabilmeleri için elde ettikleri yararı, vergi beyannamesi vermeden evvel Türkiye’ye transfer etmiş olmaları, alım satımına aracılık yapılan malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’den olmaması şartları aranacak. Cumhurbaşkanı, getirilen yüzde 50’lik indirimi yüzde 100’e çıkarabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek.

Leave a Reply

%d bloggers like this: