‘Kadına şiddet önlensin’ önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Türkiye’de her geçen gün artan bayana yönelik şiddet Meclis’in gündemine geldi.

İYİ Isparta Milletvekili Aylin Gözü pek tarafından “Kadına şiddet ögelerinin tespiti, bayana yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması” hedefiyle Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

Önergenin münasebetinde şöyle denildi:

*25 Kasım Bayana Yönelik Şiddete Karşı Milletlerarası Gayret Günü’nde bayanlar, dünyanın her yerinde; hayatın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, cinsiyet eşitsizliğine, maruz kaldıkları şiddete karşı dikkat çekerek, uğraş ve dayanışma ruhuyla bayanlara yönelik şiddetin önlenmesi için aktif, sürdürülebilir uğraş için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları misyonlarını yapmaya kanunları uygulamaya çağırmaktadır.

“GÜNDEN GÜNE ARTIYOR”

*Ülkemizin kanayan yarası olan Bayana Şiddet konusu ne yazık ki günden güne artarak devam etmektedir. Son yıllarda önemli artış gösteren bayana şiddet olayları ülkemizde bayanlarımızın pozisyonu, gelecekleri ve güvenlikleri konusunda korku verici seviyeye ulaşmıştır.

*Durumun ciddiyeti tekraren lisana getirilmesine karşın, ülkemizin yasama ve yürütme organları tarafından kâfi, somut bir adım hala atılmamıştır.

*Ülkemiz İstanbul Sözleşmesi’nden hukuka ters olarak ayrılmış, 6284 sayılı kanunun aktif bir halde uygulanmamasından da kaynaklı olarak bayana şiddet olayları ve bayan cinayetleri her gün ne yazık ki yaşanmaktadır.

“İSTANBUL MUKAVELESİ TEKRAR YÜRÜRLÜĞE GİRMELİDİR”

*Yasal düzenlemelerin gerekliliği bir yana, toplumsal şuurun de mutlak surette yerleşmesi gerekmektedir. Bayana Şiddet ile uğraş sırf yasal düzenlemeler ve yaptırımlar ile değil niyet yapısının düzeltilmesi ve hakikat şuurun toplum nezdinde yerleştirilmesi ile mümkündür.

*Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Uygar Kanun’a, 6284 sayılı Kanun, Milletlerarası mukavelelerle garanti altına alınan bayan haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, toplum genelinde gerekli şuurun ve hassaslığın oluşturulması için çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir.

*Bu çalışmaların başında ise hukuka muhalif olarak bir gecede çıkılan İstanbul Sözleşmesi’nin yine yürürlüğe girmesi gelmektedir. Üstte sayılan sebepler ve bu doğrultuda tespit edilecek Bayana Şiddet ögelerinin tespiti ve Bayana Yönelik Şiddetin önlenmesi ve hükümetin kâfi çalışmaları yapmadığı bu mevzuda gerekli çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması ismine Anayasamızın 98. ve TBMM iç Tüzüğtl’nün 104. ve 105. Unsurları uyarınca bir Meclis Araştırma Komitesi kurulmasını teklif ve arz ederiz.

AKP VE MHP REDDETTİ

İYİ Parti’nin Meclis Araştırma Kurulu kurulması önergesi bugünkü TBMM Genel Heyeti’nde AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: