Çin’den yapılan birtakım eserlerin ithalatına damping tedbiri

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Çin menşeli “çerçevesiz cam aynalar” ithalatına yönelik dampinge karşı tedbirin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığının “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürütülen soruşturma sonucunda, Çin menşeli eserlere yönelik tedbirin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin yahut yine meydana gelmesinin mümkün olduğu saptandı.

Bu çerçevede, soruşturma sonucunda ulaşılan tespitleri kıymetlendiren Konseyin kararı ile 1/7/2016 tarihli ve 29759 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (Tebliğ No: 2016/27) ile yürürlükte olan dampinge karşı tedbirin, Yönetmeliğin 42 nci unsuru çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: