Alevi dernekleri bir araya geldi: ‘Birlikten başka kurtuluş yok’

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Gaziantep’te bir ortaya gelen Alevi kurumları evvelki gün “Alevilik İnancının Asimilasyonu ve Eşit Vatandaş Hakkı” bahisli bir panel düzenledi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Gaziantep Şubesi, Gaziantep Çepniler Derneği, Gaziantep Tilkiler Derneği, Kizirliler Derneği ve Balyanlılar Derneği tarafından yapılan panelde Alevilerin yaşadığı problemlere dikkat çekildi.

PSAKD Genel Lideri Cuma Erçe, Aleviliğin tarih boyunca asimile edilmek istendiğine vurgu yaptı. Erçen, “Şu anda çıkardıkları yasa ve kararname tam da ‘Alevilik yoktur’ kararnamesidir” dedi. Kayseri Cemevi Lideri muharrir Abbas Tan da Alevi temsilcilerinin tekliflerinin dikkate alınmadığına dikkat çekerek “Her türlü yasağa rağmen Alevilik inancı var olacaktır” diye konuştu. Muharrir Musa Kazım Engin ise “Ülkedeki aydınlar ve ezilenler güçbirliği yapmak zorunda, öbür kurtuluş yok” diye konuştu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: