AKP’li belediye böl, parçala yapıp ihale vermiş

featured
Share

Share This Post

or copy the link

67 milyon TL’ye okçuluk tesisi kuran, 2014 yılından bu yana 2 milyar 200 milyon TL, eski parayla 2 katrilyon 200 trilyon liralık arsa satışı yapılan Şahinbey Belediyesi ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunda birçok usulsüzlük belirlendi.

Birtakım ihalelerde yeterlilik kaidesi taşımayan firmaların işi aldıkları, kimilerinden vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığı dokümanı istenmeden ihale verildiği, birçok ihalede ise birebir işin kesimlere bölünerek farklı işler üzere gösterilmek suretiyle direkt temin yoluyla istenen firmalara verildiği anlaşıldı.

EVVEL İHALEYİ AL, SONRA TEMİNATI TAMAMLA

Sayıştay raporunda, yapılan inceleme sonucunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na nazaran alınan kimi süreksiz teminatların yetersiz olduğu ve teminatların ihale saatinden sonra tamamlatıldığın görüldüğü belirtilirken şu örnek gösterildi:

Şahinbey Belediye Lideri Mehmet Tahmazoğlu

*Şahinbey İlçesi Türlü Mahallelerindeki Belediyeye İlişkin 18 Adet Yerin Satışı işinde Küçük Kızılhisar 906 ada 6 Parsel yeri için isteklinin gönderdiği süreksiz teminatın yetersiz olduğu, buna karşın isteklinin teklif mektubunu taşıyan iç zarfın açıldığı ve teklifinin reddedilmediği, teminatın kalan kısmının ihale saatinden sonra tamamlandığı ve ihalenin bu kişi üzerine bırakıldığı görülmüştür.

BÖL, PARÇALA, DİREKT TEMİN İLE İHALE VER

Şahinbey Belediyesi’nin ihalelerinin incelenmesi sonucu,  açık ihale tarzları ile yapılması gereken kimi mal ve hizmet alımlarının, nakdî limitin altında kalacak halde kısımlara bölünerek direkt teminle yapıldığının görüldüğü belirtilen Sayıştay raporunda şu tespitler yapıldı:

*Bu kanuna nazaran yapılacak ihalelerde açık ihale tarzı ve belirli istekliler ortasında ihale adabının temel yordamlar olduğu düzenlenmiştir.

*Ayrıca, bütün ihale uygulama yönetmeliklerinin (Mal, hizmet, yapım) ‘Temel ilkeler’ başlıklı ve misal düzenlemeleri içeren hususlarında; eşik bedellerin yahut nakdî limitlerin altında kalmak maksadıyla alımların kısımlara bölünemeyeceği karar altın alınmıştır.

*Yapılan incelemede, yönetimin tıpkı nitelikteki, birebir tarihlerde ortaya çıkan, tıpkı ünitenin gereksinimi olan, birebir tedarikçiden yapılmış kimi mal ve hizmet alımlarını nakdî limitin altında kalmak emeliyle kısımlara bölerek direkt teminle yaptığı tespit edilmiştir.

*Bu yolla yapılan kimi alımlarda yasaklılık denetiminin yapılmadığı tespit edilmiştir.

İHALE MÜRACAATLARINDA HUKUKSUZ KIYMETLENDİRME

Raporda, yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifin kabul edilip edilmeyeceği konusunda yönetimlere muhakkak şartlar çerçevesinde takdir yetkisi tanındığını, fakat bu takdir yetkisinin husus metninde belirtilen değerlendirmelerin de yapılması şartıyla ya teklifleri kabul etme ya da ihaleyi iptal etme hakkı ile sonlu olduğuna işaret edilirken, “Bir teklifi, yalnızca yaklaşık maliyetin üzerinde olması gerekçesiyle kıymetlendirme dışı bırakmak hukuken mümkün değildir. Yapılan incelemede, Belediyenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na nazaran yaptığı ihalelerde yaklaşık maliyetin üzerinde olan teklifleri yalnızca bu münasebet ile kıymetlendirme dışı bıraktığı tespit edilmiştir” tabirleri kullandı.

İHALEYİ KAZANANLARIN ORTAKLARINA YASAKLILIK TEYİDİ YAPILMAMIŞ

Yapılan incelemede, gerçekleştirilen ihalelerin tamamında; ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan evvel ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile vekil yahut temsilcilerinin yasaklılık teyitlerinin yapıldığı, fakat bu istekliler sermaye şirketi iseler yüzde 50’den fazla hisseye sahip ortağı/ortakları hakkında yasaklılık teyidi yapılmadığı tespit edildiği, bunun yasaya alışılmamış süreç olduğu kaydedildi.

İHALE VERİLEN FİRMALARDAN GECİKMİŞ VERGİ BORCU YOK EVRAKI İSTENMEMİŞ

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu unsurunun dördüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında vadesi geçmiş vergi borcunun olmadığına dair yazının, bildirimde belirtilen ölçünün üzerinde yapılacak ödemeler sırasında hak sahibinin geçmiş periyoda ilişkin gecikmiş vergi borcu bulunup bulunmadığını gösteren evrakın aranması gerektiği kaydedilen Sayıştay raporunda, birçok ihalede bu evrakın istenmediğine işaret edilerek, “500 Adet Araç Lastiği Alım İşi”, “Başarılı Öğrencilere Dağıtılmak Üzere Bisiklet Alım İşi”, “Geylani Mahallesi Kültür Spor Ticaret Merkezi ve Pazar Yeri İnşaatı İmal İşi”, “Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Ahmet Çelebi İlkokulu Bahçe Duvarı İmal İşine ait kontratların imzalanmasından evvel istekliler tarafından Yönetime sunulması gereken ‘Vadesi Geçmiş Vergi Borcu Durumunu Gösteren Dokümanın alınmadığı görülmüştür” denildi.

ENGELLİLERE PÜRÜZ KOYULMUŞ

Şahinbey Belediyesi’nin eksik ve yöntemsiz 36 uygulamasının husus madde sıralandığı raporda, belediyenin 205 takımlı memurunun bulunduğuna işaret edilerek, “Yapılan incelemede, belediyede dolu memur takım sayısının 205 olduğu fakat bu sayının yüzde 3’üne tekabül eden 6 engelli memurun istihdam edilmesi gerektiği halde engelli memur istihdam edilmediği görülmüştür” tespitine de yer verildi.

YALNIZCA ARSA SATMAKLA BELEDİYECİLİK YAPILMIYOR

AKP’li üst seviye yetkililerin bu belediye idaresini partililerine örnek gösterdiğini belirten CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Uğur Kalkan şunları söyledi:

*Örnek gösterilen belediye çalıştırması gereken 6 engelli memuru istihdam edemiyor. Demek ki kendilerini maddelerin üzerinde görüyorlar. İstisna kapsamında yapılmaması gereken işler istisna kapsamında yapılıyor. Yasaklılık teyitleri metoduna uygun yapılmıyor.

*İdareye sunması gereken evrağı sunamayana ihale veriliyor. Direkt temin formları düzenlenmiyor.

*Doğrudan teminler EKAP’a kaydedilmiyor. İhaleler bölünerek, tıpkı işler farklı başka işmiş üzere direkt teminle istenen şahıslara ihale ediliyor.

*Belediye Lideri Mehmet Tahmazoğlu’nun reklam yoluyla her şeyi çok hoş gösterme ve iyi yönettikleri savları Sayıştay’ın bu raporuyla çürümüştür.

*Kendilerinin anlattıklarıyla hem Sayıştay’ın raporu hem de bizim söylediklerimiz ortasında dağlar kadar fark vardır.

*Şahinbey Belediyesi iyi yönetilmemektedir. Vatandaşın yerlerini satarak bir şeyler dağıtmak da belediyecilik değildir.

Leave a Reply

%d bloggers like this: