24 Kasım Öğretmenler Günü: Başöğretmen Atatürk

featured
Share

Share This Post

or copy the link

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Ülkenin ve toplumun fakat ulusal eğitimle gelişebileceğini öngören Cumhuriyet, Atatürk önderliğinde büyük bir ıslahat hareketine girişti. Cehaletle savaşı da en az emperyalizmle savaş kadar kıymetli ve öncelikli gören ulu başkan, 94 yıl evvel bugün başöğretmen oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Genel Eğitim Kısmı Öğretim Üyesi Dr. H. Tolga Arslan, 1 Kasım 1928’de, “Yeni Türk Harflerinin Kabulü ve Uygulaması Hakkında Kanun” çıkartılması sonrası başlayan seferberliğin şahsen Atatürk önderliğinde yürütüldüğünü belirtti. Arslan, “Harf ihtilalini bir öğretmen üzere tane tane yurttaşlarına anlatan, kent şehir gezerek Türk harflerini milletine öğreten ve halkın öğrenebilmesi için adeta seferberlik başlatan Atatürk, kurtuluş uğraşının başkumandanı, bu noktadan itibaren kuramcı ve eğitimci, bir başöğretmen olarak da milletine hizmet etmiştir” dedi. 24 Kasım 1928’de açılan millet mektepleri ile genç, yaşlı, bayan, erkek tüm yurttaşlara okuma yazma öğretildiğinin altını çizen Arslan, “Nasıl ki bir meydan savaşı kazanmadan başkumandan olunmuyorsa, kolay birkaç tane sorunun cevaplanması ile de başöğretmen olunmaz” diye konuştu.

Leave a Reply

%d bloggers like this: